Make your own free website on Tripod.com
KALENDAR PEPERIKSAAN STPM DAN UJIAN MUET 2002


PERKARA STPM MUET
Pertengahan Tahun Akhir Tahun
   Pendaftaran Dibuka
   - Calon Sekolah
   - Calon Persendirian
14 Januari 2002
1 Mac 2002
7 Januari 2002
14 Januari 2002
2 Mei 2002
4 Jun 2002
   Pendaftaran Ditutup
   - Calon Sekolah
   - Calon Persendirian
14 Februari 2002
4 April 2002
7 Februari 2002
14 Februari 2002
3 Jun 2002
5 Julai 2002
   Pendaftaran Lewat
   Ditutup
# 30 Mei 2002 * Satu minggu selepas keputusan MUET Akhir Tahun 2001 diumumkan * Satu minggu selepas keputusan MUET Pertengahan Tahun 2002 diumumkan
   Ujian Lisan MUET  - 10 - 19 Jun 2002 7 - 17 Oktober 2002
   Ujian Lisan Bahasa 
   Arab
22 - 31 Oktober 2002  -
   Peperiksaan/Ujian 
   Bertulis
7 27 November 2002 11 Mei 2002 28 November 2002

      Nota:

# Pendaftaran lewat bagi calon yang gagal memasuki institut pengajian tinggi
* Pendaftaran lewat bagi ujian MUET Pertengahan Tahun 2002 hanya dibuka kepada calon yang ingin memperbaiki keputusan ujian MUET Akhir Tahun 2001. Manakala pendaftaran lewat bagi ujian MUET Akhir Tahun 2002 pula hanya dibuka kepada calon yang ingin memperbaiki keputusan ujian MUET Pertengahan Tahun 2002.
Bagi pendaftaran ini, calon dikehendaki membawa slip keputusan ujian MUET sebagai bukti mereka telah menduduki ujian tersebut.