Make your own free website on Tripod.com

Direktori Pengarah-pengarah Jabatan Pendidikan Negeri

JAWATAN

NAMA

ALAMAT E-MAIL

Pengarah
Jabatan Pendidikan Negeri Perlis
- -
Pengarah
Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
Hj. Hassan b. Hashim hassanh@ked.moe.gov.my
Pengarah
Jabatan Pendidikan Neg.P.Pinang
- -
Pengarah
Jabatan Pendidikan Negeri Perak
Hj Ahmad Zainuddin Othman

ahmadz@prk.moe.gov.my

Pengarah
Jbt. Pendidikan Negeri Selangor
- -
Pengarah
Jabatan Pendidikan Neg.Sembilan
Tuan Haji  Kusaini b. Haji   Hasbullah kusaini@ns.moe.gov.my
Pengarah
Jabatan Pendidikan Negeri Melaka
Tuan Haji  Ibrahim  b. Mohd Noh pengarah@mel.moe.gov.my
Pengarah
Jabatan Pendidikan Negeri Johor
Tuan Haji Rashdi bin Ramlan rashdi@joh.moe.gov.my
Pengarah
Jabatan Pendidikan Negeri Pahang
Y.Bhg Tuan Hj Abdul Rahim bin Haji Mohamad arahim@pah.moe.gov.my
Pengarah
Jbt. Pendidikan Neg.Terengganu
Tuan Haji Mohamed @ Omar b. A. Rahman pengarah@ter.moe.gov.my
Pengarah
Jbt. Pendidikan Negeri Kelantan
Hj Mohamed bin Hassan mohamad@kel.moe.gov.my
Pengarah
Jbt. Pendidikan Negeri Sarawak
En. Mohamed b. Hj. Sabil mohammed@sar.moe.gov.my
Pengarah
Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
En. Kamal D.E. Quadra pengarah@sab.moe.gov.my
Pengarah
Jabatan Pendidikan W.Persekutuan
En Ismail Sajad b. Sajad eees@wp.moe.gov.my