Make your own free website on Tripod.com

PENDAHULUAN

Unit Penilaian Dan Peperiksaan sebagai salah satu unit di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan peperiksaan kebangsaan yang dianjurkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan Majlis Peperiksaan Malaysia. Di samping itu unit ini juga menguruskan peperiksaan-peperiksaan tajaan institusi-institusi pendidikan luar negara yang mendapat kerjasama Lembaga Peperiksaan Malaysia.