Make your own free website on Tripod.com
OBJEKTIF

Mengawal, menyelaras dan mengendalikan semua peperiksaan peringkat berasaskan sekolah, peperiksaan awam dan peperiksaan luar negara yang tidak bercanggah dengan dasar kerajaan dan kepentingan negara.

Mengawal keselamatan semua bahan-bahan sulit kerajaan dalam apa jua bentuk yang boleh menggugat keselamatan dan kepentingan negara.