Make your own free website on Tripod.com

MATLAMAT

Mentadbir dan menguruskan peperiksaan awam

dan

peperiksaan luar negara

dengan adil, sahih dan amanah

untuk

memastikan kewibawaannya diakui oleh semua.