Make your own free website on Tripod.com
 
Ke Menu Laman Web KPM
SESI 1998
SESI 1999
SESI 2000


 
 

PENGGAL PERSEKOLAHAN SESI 1998
KUMPULAN A
Sekolah-Sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu

PENGGAL

1

Mula Persekolahan Akhir Persekolahan Jumlah Hari
4- 1-1998 22-2 -1998 15 hari
Cuti Pertengahan Penggal
23-1- 1998 - 3-2-1998
12 hari
4-2-1998 7-5-1998 67 hari
Cuti Pertengahan Tahun
8-5-1998 - 16-5-1998
9 hari

PENGGAL

2

17-5-1998 3-9-1998 80 hari
Cuti Pertengahan Penggal
4-9-1998 - 22-9-1998
19 hari
23-9-1998 19-11-1998 42 hari
Cuti Akhir Tahun
20-11-1998 - 2-1-1999
44 hari
288 hari
KUMPULAN A
Jum. Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am..........204 hari
Jum.Hari Cuti Penggal............................................84 hari
PENGGAL PERSEKOLAHAN SESI 1998
KUMPULAN B
Sekolah-Sekolah di Negeri Perlis, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah dan Sarawak.

PENGGAL

1

Mula Persekolahan Akhir Persekolahan Jumlah Hari
5- 1-1998 23-1 -1998 15 hari
Cuti Pertengahan Penggal
24-1- 1998 - 3-2-1998
11 hari
4-2-1998 8-5-1998 68 hari
Cuti Pertengahan Tahun
9-5-1998 - 17-5-1998
9 hari

PENGGAL

2

18-5-1998 3-9-1998 79 hari
Cuti Pertengahan Penggal
4-9-1998 - 22-9-1998
19 hari
23-9-1998 19-11-1998 42 hari
Cuti Akhir Tahun
20-11-1998 - 3-1-1999
45 hari
  288 hari
KUMPULAN B
Jum. Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am..........204 hari
Jum.Hari Cuti Penggal............................................84 hari


 
 

PENGGAL PERSEKOLAHAN SESI 1999
KUMPULAN A
Sekolah-Sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu
Mula Persekolahan Akhir Persekolahan Jumlah Hari
3- 1-1999 14-1 -1999 10 hari
Cuti 
15-1- 1999 - 23-1-1999
9 hari
24-1-1999 11-2-1999 15 hari
Cuti 
12- 2-1999 - 20-2-1999
9 hari
21- 2-1999 20-5-1999 65 hari
Cuti 
21-5-1999 - 5-6-1999
16 hari
6-6-1999 2-9-1999 65 hari
Cuti 
3-9-1999 - 11-9-1999
9 hari
12-9-1999 18-11-1999 50 hari
Cuti 
19-11-1999 - 11-1-2000
54 hari
Jum. Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am..........205 hari
Jum.Hari Cuti Penggal............................................97 hari
PENGGAL PERSEKOLAHAN SESI 1999
KUMPULAN B
Sekolah-Sekolah di Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, W.Persekutuan Kuala Lumpur, N. Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, W.Persekutuan Labuan, Sabah dan Sarawak 
Mula Persekolahan Akhir Persekolahan Jumlah Hari
4- 1-1999 15-1 -1999 10 hari
Cuti 
16-1- 1999 - 24-1-1999
9 hari
25-1-1999 12-2-1999 15 hari
Cuti 
13- 2-1999 - 21-2-1999
9 hari
22- 2-1999 21-5-1999 65 hari
Cuti 
22-5-1999 - 6-6-1999
16 hari
7-6-1999 3-9-1999 65 hari
Cuti 
4-9-1999 - 12-9-1999
9 hari
13-9-1999 19-11-1999 50 hari
Cuti 
20-11-1999 - 12-1-2000
54 hari
Jum. Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am..........205 hari
Jum.Hari Cuti Penggal............................................97 hari


 
 

PENGGAL PERSEKOLAHAN SESI 2000
KUMPULAN A
Sekolah-Sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu
Mula Persekolahan Akhir Persekolahan Jumlah Hari
16-1-2000 3-2-2000 17 hari
Cuti 
4-2-2000 - 8-2-2000
5 hari
9-2-2000 25-5-2000 77 hari
Cuti 
26-5-2000 - 4-6-2000
10 hari
5-6-2000 30-8-2000 63 hari
Cuti 
31-8-2000 - 9-9-2000
10 hari
10-9-2000 9-11-2000 45 hari
Cuti 
10-11-2000 - 1-1-2001
53 hari
Jum. Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am..........202 hari
Jum.Hari Cuti Penggal............................................78 hari
PENGGAL PERSEKOLAHAN SESI 2000
KUMPULAN B
Sekolah-Sekolah di Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, W.Persekutuan Kuala Lumpur, N. Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, W.Persekutuan Labuan, Sabah dan Sarawak 
Mula Persekolahan Akhir Persekolahan Jumlah Hari
17-1-2000 3-2-2000 16 hari
Cuti 
4-2-2000 - 8-2-2000
5 hari
9-2-2000 26-5-2000 78 hari
Cuti 
27-5-2000 - 4-6-2000
9 hari
5-6-2000 30-8-2000 63 hari
Cuti 
31-8-2000 - 10-9-2000
11 hari
11-9-2000 10-11-2000 45 hari
Cuti 
11-11-2000 - 2-1-2001
53 hari
Jum. Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am..........202 hari
Jum.Hari Cuti Penggal............................................78 hari