Make your own free website on Tripod.com
PERKARA TARIKH BAKI           CATATAN

1. DAFTAR SPM TAMAT:

04/03/2002 Pendaftaran telah tamat
2. PENGESAHAN JPN: 19/02/2001 - 01/07/2002
3. TINDAKAN KHAS: 01/03/2002-28/10/2002 Tarikh tutup 28/10/2002
4. PERTUKARAN KERTAS: 04/03/2002 Tutup 28/10/2002     
5. KEMASKINI PENDAFTARAN: 01/03/2002 - 01/01/2003 Tarikh tutup 01/01/2003
6. PENGESAHAN PEMBETULAN: 14/03/2002 Semua Pembetulan Dapat DiSAHkan mengikut jadual     
7. PENGESAHAN CALON PINDAH: 01/03/2002-10/09/2002
8. PENGESAHAN CALON MENUMPANG: 01/03/2002 - 01/07/2002
9. PENGESAHAN BATAL PENDAFTARAN:   01/03/2002 - 01/07/2002
10. KEMASUKAN MARKAH: 01/03/2002-28/10/2002